Jetten kondigt verregaande nieuwe maatregelen aan tegen netcongestie

Demissionair minister Rob Jetten van Klimaat en Energie heeft nieuwe verregaande maatregelen tegen netcongestie aangekondigd. In een kamerbrief geeft Jetten aan hoe het gesteld is met het stroomnet en vertelt hij dat “vrijwel heel Nederland zo goed als vol is”. In veel gebieden worden de wachtrijen voor een netaansluiting alsmaar langer.

Buiten de piekuren

Jetten kwam gisteren met een pakket aan maatregelen waar vooral afnemers van stroom te maken gaan krijgen. Zo wil Jetten bedrijven verplichten om aan te geven bij hun netbeheerder of zij mogelijkheid zien om buiten de piekuren – vaak aangemerkt als tussen 16.00 en 20.00 uur – stroom af te nemen. Daarbij wil de minister weten welke vergoeding de bedrijven daarvoor willen krijgen, hij wil zogezegd “hun prijs” weten. 

Bedrijven konden eerder al vrijwillig afspraken maken met netbeheerders voor flexibele tarieven bij afname van stroom buiten de piekuren. Maar daar bleek in de praktijk maar weinig animo voor te zijn bij bedrijven. Jetten gaf hierover al een waarschuwing dat als blijkt dat bedrijven zich niet gaan melden, de overheid alsnog een vaste vergoeding vaststelt.

Een andere maatregel is dat contracten die nu 24 uur per dag levering van stroom tegen een bepaald vermogen garanderen, duurder gaan worden. Volgens Jetten worden dit soort contracten een “premium product” en worden flexibele en goedkopere contracten de standaard.

Versnelling van uitbreiding

Naast de maatregelen voor de afnemer van stroom, wil Jetten ook maatregelen doorvoeren die de vergunningverlening voor projecten voor de uitbreiding van het stroomnet versnellen. Zo wil hij het mogelijk maken dat bijvoorbeeld een hoogspanningsmast gebouwd kan worden, ook al is de vergunning nog niet volledig rond. Voorwaarde hiervoor is dan wel dat dit project een zogenaamd “zwaarwegend maatschappelijk belang” heeft. Dat kan zijn als de aanleg van een dergelijke uitbreiding regionaal een acuut netcongestie probleem oplost voor veel afnemers. De minister wil ook het vergunningverleningsproces versnellen door uitbreidingsprojecten al doorgang te kunnen geven zonder dat deze onherroepelijk zijn verklaard. Deze maatregel heeft als doel om lange bezwaarprocedures te omzeilen.

Als laatste maatregel wordt er vooral geld uitgetrokken om de verzwaring van het net sneller te laten verlopen.

Word onafhankelijk(er) van het net

Al met al zorgen de voorgestelde maatregelen voor meer onzekerheid voor bedrijven. Bedrijven die hun proces hebben ingericht op de mogelijkheid om 24 uur per dag een bepaald vermogen af te kunnen nemen, zullen moeten gaan schikken. De maatregelen verhogen de mate van afhankelijkheid van het grillige stroomnet, waarop de juiste hoeveelheid stroom een onzekerheid wordt. 

Wij zien de oplossing voor bedrijven én het volgelopen stroomnet veel lokaler. Door als bedrijf in beheer te zijn van eigen energie en deze te kunnen gebruiken wanneer je wilt, word je onafhankelijk van het grillige stroomnet. Zo hoeven je duurzame ambities en/of uitbreidingsplannen niet te wachten op de juiste netaansluiting. Een slim batterijsysteem zorgt ervoor dat jij altijd over voldoende vermogen en capaciteit beschikt om je bedrijf draaiende te houden of uit te breiden. Wek je eigen zonne-energie op en sla deze op in de batterij om later te kunnen gebruiken. Zo minimaliseer je jouw afname van het net en ben je dus 24 uur per dag verzekerd van het vermogen wat jij nodig hebt. Weten hoe het werkt? Lees het hier.

Stadscentra op weg naar zero-emissie. De toekomst van duurzaam transport

Een stad moet bruisen van activiteit, maar als het even kan, niet van de vervuiling en uitstoot. Als het aan Nederlandse gemeenten ligt, ligt er een toekomst van schonere steden voor ons. Het jaar 2025 markeert een keerpunt in het streven naar schonere lucht en duurzame stadsontwikkeling. Gemeenten krijgen dan de bevoegdheid om stadsgebieden aan te wijzen als zero-emissiezones, waar alleen voertuigen zonder CO2-uitstoot welkom zijn. Dat betekent een uitdaging voor ondernemers met bestelbussen en vrachtwagens die niet elektrisch zijn. Bereid je nu vast voor.

De investering en subsidies

De cijfers spreken voor zich: momenteel is slechts 1,4 procent van de bijna 1 miljoen bestelbusjes in Nederland elektrisch. De overgang naar zero-emissiezones kan een flinke impact hebben op die ondernemers, want de aanschaf van elektrische voertuigen vergt een fikse investering. Gelukkig biedt de overheid hulp en geld om de kosten te verlagen bij het kopen van emissieloze bestelauto’s of vrachtwagens. Met de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) kun je tot € 5.000 terugkrijgen voor de aankoop of het financial-leasen van een emissieloze bedrijfsauto. Met de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZet) krijg je een percentage vergoed bij de aanschaf of financial-lease van een emissieloze vrachtwagen. Je kunt in beide gevallen ook gebruikmaken van het belastingvoordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA).

De uitdaging: netcongestie

Voor veel ondernemers kan netcongestie een – of misschien zelfs dé – uitdaging zijn voor de transitie naar elektrische bedrijfsvoertuigen. Om ervoor te zorgen dat de elektrische voertuigen opgeladen zijn, is er laadinfrastructuur nodig. Organisaties die niet afhankelijk willen zijn van publieke laadinfra, moeten zelf laadpalen plaatsen. Dat betekent vaak ook een zwaardere aansluiting op het energienet. We zien dat voor veel ondernemers dit een uitdaging is gezien de hoge kosten die met een zwaardere aansluiting gepaard gaan of vanwege een gebrek aan plek op het lokale energienet door netcongestie.

Een slim batterijsysteem biedt voor deze ondernemers de oplossing door hoog vermogen te kunnen leveren zonder de netaansluiting te laten verhogen. Meer hierover lees je op de pagina ‘hoe het werkt’.

Timing is alles. Begin nu al met elektrificatie

Wachten tot het laatste moment met het overstappen op elektrische bedrijfsvoertuigen kan risico’s met zich meebrengen.  Niet alleen word je geconfronteerd met hoge kosten voor gelijktijdige aankopen, maar ook met beperkte netcapaciteit voor laadpalen. Als je de overstap nu maakt, profiteer je van de huidige subsidievoordelen en voorkom je dat je straks achteraan in de rij staat.

Alternatieve Transportrechten. Een stap richting een duurzamere energievoorziening?

Het Nederlandse energienet ondergaat een fikse transformatie, aangedreven door een groeiende inzet van hernieuwbare energiebronnen en elektrificatie. Deze veranderingen brengen kansen, maar zeker ook uitdagingen met zich mee. Een van de grootste uitdagingen is congestie op het elektriciteitsnet. Hier komen Alternatieve Transportrechten (ATR’s) in beeld, een nieuwe benadering voor netbeheerders om de beschikbare capaciteit optimaal te benutten.

Wat zijn alternatieve transportrechten?

Alternatieve Transportrechten zijn contractvormen die afwijken van traditionele modellen. Voorbeelden van ATR’s zijn onder andere capaciteitsbeperkende contracten, flexibel transportvermogen en tijdsgebonden capaciteit bij transportbeperking. Ook de zogeheten Use It Or Lose It-regeling valt onder de alternatieve transportrechten.  Deze ATR’s zijn eigenlijk allemaal onderdeel van netcongestiemanagement, wat nodig is om het overbelaste energienet zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Voor afnemers van energie zijn ATR’s vaak beperkend, maar soms ook interessant vanwege de vergoedingen voor flexibiliteit. En in sommige gevallen kan dankzij ATR’s een bedrijf wel een netaansluiting krijgen, waar het dat zonder ATR’s niet kon.

Efficiëntie en duurzaamheid hand in hand

ATR’s zijn dus meer dan zomaar wat alternatieve contractvormen, het stelt netbeheerders in staat om het net efficiënter te benutten en de energietransitie niet te laten vastlopen. Netbeheerders kunnen de beschikbare capaciteit strategisch toewijzen, zodat er meer klanten aangesloten kunnen worden met het vermogen wat zij nodig hebben.

Verschillende mogelijkheden

Er zijn verschillende vormen van ATR’s die netbeheerders kunnen toepassen bij klanten, zo schrijft Netbeheer Nederland in een positionpaper:

1. Tijdsgebonden transportvermogen

Transportcapaciteit wordt toegekend op basis van tijd. Zo weet de klant bijvoorbeeld dat er tussen 07.00 en 18.00 uur een bepaald vermogen wordt toegekend en daarbuiten weer een ander vermogen. We zien deze contractvorm ook toegepast worden in combinatie met seizoenen. Zo zorgen netbeheerders dat er minder vraag is in de piekuren.

2. Flexibel transportvermogen met kWh-afspraken

De netbeheerder contracteert energievolumes (kWh) per dag met de klant. De netbeheerder moet vervolgens zorgen voor voldoende transportcapaciteit voor de klant om de afgesproken kWh ook te kunnen afnemen.

3. Gelimiteerde beschikbaarheid

Netbeheerders hebben de optie om de capaciteit gedurende een gelimiteerd aantal uren per jaar te beperken. Zo kan een netbeheerder bijvoorbeeld extreme verwachte pieken helpen verlagen.

4. Flexibel transportvermogen zonder gecontracteerd recht

Hierbij contracteren netbeheerders een flexibel transportvermogen met de klant zonder zekerheid van levering te geven. De netbeheerder verdeelt de restruimte onder klanten met een dergelijke contractvorm.

Netcongestie management

Alternatieve Transportrechten zijn vormen van netcongestiemanagement om te voorkomen dat het energienet van Nederland vastloopt. Naast de herindeling van het net gaan alternatieve transportrechten ervoor zorgen dat het huidige net efficiënter kan worden gebruikt. Daardoor kunnen er meer bedrijven worden aangesloten op het net en komt de energietransitie niet stil te liggen. Voor klanten kan het echter soms lastig zijn om te voldoen aan bijvoorbeeld een flexibel transportvermogen, een bedrijfsproces is immers lang niet altijd zo flexibel.

Subsidieregeling voor laadinfrastructuur e-trucks in 2024

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangekondigd dat er in 2024 een nieuwe subsidieregeling komt voor de laadinfrastructuur van elektrische vrachtwagens. Deze regeling heeft als doel duurzaam transport te bevorderen en de groei van het aantal elektrische vrachtwagens te faciliteren. In deze blog bespreekt Barend Goes, marketeer bij iwell, de impact van deze regeling en hoe batterijsystemen kunnen bijdragen aan de energie-uitdagingen die gepaard gaan met de groei van e-trucks.

Laadpunten voor e-trucks

Om de groei van elektrische vrachtwagens te ondersteunen, is het van essentieel belang dat de ontwikkeling van laadinfrastructuur gelijk opgaat met de vraag. De nieuwe subsidieregeling geldt voor zowel publieke als private laadpunten en geeft bedrijven financiële steun bij het realiseren van logistieke laadinfrastructuur. Hierdoor wordt een landelijk dekkend netwerk van laadpunten gecreëerd op strategische locaties. Dit is een belangrijke stap richting duurzaam transport die bijdraagt aan de energietransitie in de logistieke sector.

Beschikbaarheid van netcapaciteit

Bij de uitrol van laadinfrastructuur is de beschikbaarheid van netcapaciteit een belangrijk aspect. Vanwege toenemende netcongestie in Nederland worden veel duurzame initiatieven in de logistieke sector een grote uitdaging. Ondernemers die graag hun vloot willen elektrificeren kunnen niet de uitgebreide netaansluiting krijgen die daarvoor nodig is. Om te voldoen aan de groeiende elektriciteitsvraag – die ook deze subsidie gaat vergroten – en de beschikbaarheid van netcapaciteit te waarborgen, zijn aanvullende transportcapaciteit en slimme oplossingen nodig.

Slimme oplossingen voor energie-uitdagingen

Batterijsystemen, zoals die van iwell, spelen een cruciale rol bij het oplossen van energie-uitdagingen in de logistieke sector. Zo kan een slim batterijsysteem bijvoorbeeld veel (piek-)vermogen leveren om ervoor te zorgen dat er geen grotere netaansluiting nodig is. De batterij laadt ‘druppelsgewijs’ op aan het net en kan groot vermogen leveren wanneer de trucks snel opgeladen moeten worden. Bij gebruik van zonnepanelen kan het slimme batterijsysteem er zelfs voor zorgen dat eigen opgewekte (zonne-)energie wordt gebruikt om de trucks te laden. Zo wordt je bijna onafhankelijk van het overbelaste energienet.

Aan de slag?

Benieuwd hoe onze slimme batterijsystemen kunnen bijdragen aan duurzaam transport? Neem gerust contact met ons op, we onderzoeken graag samen met jou hoe we een mooie oplossing kunnen ontwikkelen.

Verlaagde transporttarieven voor batterijsystemen die congestie verminderen

Batterijsystemen spelen een cruciale rol bij het optimaliseren van het elektriciteitsnet en het balanceren van vraag en aanbod. Ze kunnen ook helpen bij het verminderen van congestie op het net. Recentelijk heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geconcludeerd dat batterijsystemen die het net ontlasten, in aanmerking zouden moeten komen voor verlaagde transporttarieven. In deze blog bespreekt Barend Goes, marketeer bij iwell, de bevindingen van de ACM en hoe dit kan bijdragen aan een gunstiger energielandschap.

De rol van batterijsystemen bij netontlasting

Het vermogen van batterijsystemen om het elektriciteitsnet te ontlasten, hangt af van hun locatie en het tijdstip van laden en ontladen. Batterijen die zich in de nabijheid van windmolens of zonneparken bevinden, kunnen duurzaam opgewekte energie tijdens piekmomenten lokaal opslaan en deze invloeden wanneer er meer ruimte op het net is. Op deze manier dragen batterijsystemen bij aan het verminderen van belasting op het net tijdens piekmomenten en kan netverzwaring worden voorkomen. Dit geldt echter niet voor batterijsystemen die zich op afstand van productielocaties bevinden, waarvoor extra transportcapaciteit nodig is. De verlaagde transporttarieven zouden alleen van toepassing moeten zijn als er daadwerkelijk investeringen worden voorkomen en kosten worden bespaard. In een eerdere blog al schreef ik dat verwacht wordt dat de algemene transportkosten flink zullen toenemen. Dat maakt een korting op transportkosten financieel extra interessant.

Het Landelijk Actieprogramma Netcongestie en alternatieve transportrechten

In het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) is overeengekomen dat Netbeheer Nederland samen met de ACM een voorstel zal doen om de nettarieven voor batterijsystemen te herzien. De ACM is in 2022 ook gestart met onderzoek naar de mogelijkheid van alternatieve transportrechten. Gebruikers die minder zekerheid hebben over de beschikbare transportcapaciteit zouden een lager tarief betalen. Dat maakt het gebruik van batterijsystemen interessant, omdat ze flexibel kunnen inspelen op de netomstandigheden en ervoor kunnen zorgen dat er altijd voldoende capaciteit en vermogen beschikbaar is. Binnenkort publiceert de ACM de uitgangspunten voor het invoeren van alternatieve transportrechten.

Herziening van de tariefstructuur en stimulering van netgebruik

Naast het onderzoek naar alternatieve transportrechten, is de ACM gestart met een bredere herziening van de tariefstructuur. Hierbij wordt gekeken of aangeslotenen gestimuleerd kunnen worden om hun netgebruik beter te spreiden, om zo piekbelasting op het net te voorkomen. Door slim gebruik te maken van het net kunnen ook andere netgebruikers besparen op hun transporttarieven. Dit biedt kansen voor bedrijven en organisaties die batterijsystemen inzetten om hun energieverbruik te optimaliseren en bij te dragen aan een stabiel en efficiënt energienet.

Overweeg een slimme batterij voor energieopslag

Ben je geïnteresseerd in het optimaliseren van energieverbruik, het verminderen van transporttarieven en het bijdragen aan een duurzaam en gebalanceerd energielandschap, dan is het slimme batterijsysteem van iwell een strategische oplossing. Deze batterijsystemen helpen je om efficiënter om te gaan met energie én te profiteren van de gunstigere tarieven. Er gaat minder duurzame stroom verloren en er kan duurzame elektriciteit geleverd worden op het moment dat je het nodig hebt. Zo draag je bij aan het op gang houden van de energietransitie.

Aan de slag?

Wij helpen je graag met onze slimme batterijsystemen. Samen kunnen we de energievoorziening in Nederland verduurzamen en betaalbaar houden. Weten wat jij kunt doen om de energietransitie te versnellen? Neem gerust contact met ons op, we onderzoeken graag samen met jou hoe we een mooie oplossing kunnen ontwikkelen.

Europees Parlement stemt voor nieuwe klimaatmaatregelen

Het Europees Parlement heeft gestemd voor nieuwe klimaatmaatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Deze maatregelen gaan ervoor zorgen dat bijna alle sectoren flink moeten gaan snijden in hun eigen CO2-uistoot.

De klimaatmaatregelen moeten de EU in overeenstemming brengen met haar doelstellingen uit het pakket ‘Fit 55’. Dit pakket stelt dat de totale uitstoot van de EU in 2030 met 55% moet worden verminderd ten opzichte van het niveau van 1990. De maatregelen richten zich voornamelijk op een uitbreiding van het emissiehandelssysteem (ETS), een mechanisme dat beoogt de vervuiler te laten betalen en de ‘vergroener’ financieel te ondersteunen. Tot dusver waren veel sectoren nog uitgesloten van het ETS-systeem, maar dat gaat binnenkort veranderen.

Uitstootrechten

Compensatie als CO2-reductie wordt ook steeds lastig aangezien het aantal uitstootrechten binnen het ETS-systeem versneld wordt beperkt. Vele vervuilende sectoren waren voorheen uitgesloten van het ETS-systeem en hanteerden een strategie van compensatie. Nu dit binnenkort niet langer mogelijk is, zijn deze bedrijven genoodzaakt om eveneens CO2-reductie te overwegen binnen hun bedrijfsvoering.

Alle sectoren zullen aanzienlijk moeten reduceren met steeds minder mogelijkheden om uitstootrechten af te kopen. Deze sectoren zullen zich voor een groot deel richten op de vermindering van de energie-uitstoot. Dit kan worden bereikt door enerzijds meer zelfvoorzienend te worden en anderzijds door slim gebruik te maken van de beschikbare energie. Dit betekent dat mobiliteit en industriële processen nog sneller geëlektrificeerd moeten worden. Vanwege het toenemende probleem van netcongestie, vereist dit lokale opwekking en gebruik.

Energie autonomie

Niettemin blijft het een uitdaging om minder afhankelijk te worden en beter gebruik te maken van hernieuwbare- en berucht onvoorspelbare bronnen om de beoogde reductie van 55% te realiseren. Dit geldt zeker voor ondernemers die bijvoorbeeld worden beperkt door een te kleine netaansluiting. Daarbij helpen wij ondernemers. Met onze batterijsystemen kunnen ondernemers hun eigen CO2-uitstoot reduceren door beter en slimmer gebruik te maken van hun eigen opwekking. Zo maken we de weg vrij naar energie autonomie, met schone stroom tegen een betaalbare en voorspelbare prijs.

Wil je ook baas over eigen energie worden? Wij helpen je graag met een schone, betaalbare en meer autonome stroomvoorziening. Check onze batterij-oplossingen of doe de quick-scan.