iwell accelerates German energy transition with smart battery systems

The European distribution centre of a globally known clothing brand in North-Rhein Westfalen will be equipped with smart solutions for energy control and storage from iwell

Düsseldorf, 28 November 2023 – iwell, a Dutch provider of smart energy storage solutions, is rebuilding the European energy infrastructure. The Utrecht-based company is now expanding into Germany and opening its second location in Düsseldorf. iwell is starting right away with a major project: to make the new European zero-waste distribution centre of a globally known clothing brand  more sustainable, iwell is implementing its smart solutions for energy management and storage.

The company has been working with Sunrock, a European investor, developer and owner of PV solar roof systems, as well as project developer Delta Development, to equip the clothing brand’s new 70,000 m² European distribution centre with its smart battery system. The ESG-compliant building will be equipped with a system that manages energy sustainably, locally and efficiently. It controls solar panels and charging stations to optimise the use of the clean energy generated. Surplus solar energy is stored so that it can be used at less sunny times. The centre in Dorsten, North Rhine-Westphalia, will be completed in April 2024.

Making the energy transition profitable

Companies in Germany are faced with an increasing urgency to become more sustainable. According to the EEG, the share of renewable energies in the electricity supply should increase to at least 80 per cent by 2050. “German entrepreneurs must act. But they are concerned about the affordability of the energy transition,” says Jan Willem de Jong, co-founder and CEO of iwell. “That’s why the demand for sustainable solutions that pay for themselves quickly is growing. After all, investments have to pay off. If you also consider that entrepreneurs are confronted with the current volatility of energy prices, it becomes clear why the affordability of the energy transition is so strongly linked to feasibility.” iwell enables its customers to switch to renewable energy profitably. With the battery storage system, users can increase the efficiency of their energy supply and gain more transparency about their costs.

Avoiding dependence on overloaded power grids

The energy transition is also challenging the electricity grid. Sustainability and electrification harbour the risk of overloading power grids across Europe. As a result, the demand for battery storage is increasing rapidly. Over 250 Dutch companies are currently using a battery storage system from iwell with a capacity of 70 MWh. This means that many of them are less dependent on the overloaded Dutch electricity grid. De Jong: “Grid congestion is a major challenge in the Netherlands. This will also be the case in Germany if the energy transition continues to gather pace. In addition to the cost and availability of energy, this is an additional reason for us to roll out our solutions throughout Europe, starting with the Levi’s zero-waste distribution centre.”

Expansion across Europe

With the expansion to Germany, iwell aims to realise an energy capacity of 500 MWh within five years. This is equivalent to supplying around 1,500 industrial estates with local, clean energy. However, the ambitions are not limited to the energy transition and climate change in the Netherlands and Germany. iwell is currently participating in Europe-wide tenders and is looking at expansions and projects in several countries. “For us, expanding into Germany is the first step of many. If we want to prevent the ambitions of the European Green Deal from stalling, we need to roll out our solutions across Europe, starting with Germany,” says de Jong.

About iwell

iwell develops and sells smart battery storage systems that enable companies to generate and consume more electricity on site and reduce their energy costs. In doing so, they promote their growth and sustainability. iwell has set itself the goal of tackling the biggest challenges of the energy transition: Grid congestion, rising energy prices, dependence on other countries for energy supply, deteriorating business climate and the likelihood of a decline in employment, pace of the energy transition and more. Over 250 projects with a revenue model for entrepreneurs have already been realised.

Jetten kondigt verregaande nieuwe maatregelen aan tegen netcongestie

Demissionair minister Rob Jetten van Klimaat en Energie heeft nieuwe verregaande maatregelen tegen netcongestie aangekondigd. In een kamerbrief geeft Jetten aan hoe het gesteld is met het stroomnet en vertelt hij dat “vrijwel heel Nederland zo goed als vol is”. In veel gebieden worden de wachtrijen voor een netaansluiting alsmaar langer.

Buiten de piekuren

Jetten kwam gisteren met een pakket aan maatregelen waar vooral afnemers van stroom te maken gaan krijgen. Zo wil Jetten bedrijven verplichten om aan te geven bij hun netbeheerder of zij mogelijkheid zien om buiten de piekuren – vaak aangemerkt als tussen 16.00 en 20.00 uur – stroom af te nemen. Daarbij wil de minister weten welke vergoeding de bedrijven daarvoor willen krijgen, hij wil zogezegd “hun prijs” weten. 

Bedrijven konden eerder al vrijwillig afspraken maken met netbeheerders voor flexibele tarieven bij afname van stroom buiten de piekuren. Maar daar bleek in de praktijk maar weinig animo voor te zijn bij bedrijven. Jetten gaf hierover al een waarschuwing dat als blijkt dat bedrijven zich niet gaan melden, de overheid alsnog een vaste vergoeding vaststelt.

Een andere maatregel is dat contracten die nu 24 uur per dag levering van stroom tegen een bepaald vermogen garanderen, duurder gaan worden. Volgens Jetten worden dit soort contracten een “premium product” en worden flexibele en goedkopere contracten de standaard.

Versnelling van uitbreiding

Naast de maatregelen voor de afnemer van stroom, wil Jetten ook maatregelen doorvoeren die de vergunningverlening voor projecten voor de uitbreiding van het stroomnet versnellen. Zo wil hij het mogelijk maken dat bijvoorbeeld een hoogspanningsmast gebouwd kan worden, ook al is de vergunning nog niet volledig rond. Voorwaarde hiervoor is dan wel dat dit project een zogenaamd “zwaarwegend maatschappelijk belang” heeft. Dat kan zijn als de aanleg van een dergelijke uitbreiding regionaal een acuut netcongestie probleem oplost voor veel afnemers. De minister wil ook het vergunningverleningsproces versnellen door uitbreidingsprojecten al doorgang te kunnen geven zonder dat deze onherroepelijk zijn verklaard. Deze maatregel heeft als doel om lange bezwaarprocedures te omzeilen.

Als laatste maatregel wordt er vooral geld uitgetrokken om de verzwaring van het net sneller te laten verlopen.

Word onafhankelijk(er) van het net

Al met al zorgen de voorgestelde maatregelen voor meer onzekerheid voor bedrijven. Bedrijven die hun proces hebben ingericht op de mogelijkheid om 24 uur per dag een bepaald vermogen af te kunnen nemen, zullen moeten gaan schikken. De maatregelen verhogen de mate van afhankelijkheid van het grillige stroomnet, waarop de juiste hoeveelheid stroom een onzekerheid wordt. 

Wij zien de oplossing voor bedrijven én het volgelopen stroomnet veel lokaler. Door als bedrijf in beheer te zijn van eigen energie en deze te kunnen gebruiken wanneer je wilt, word je onafhankelijk van het grillige stroomnet. Zo hoeven je duurzame ambities en/of uitbreidingsplannen niet te wachten op de juiste netaansluiting. Een slim batterijsysteem zorgt ervoor dat jij altijd over voldoende vermogen en capaciteit beschikt om je bedrijf draaiende te houden of uit te breiden. Wek je eigen zonne-energie op en sla deze op in de batterij om later te kunnen gebruiken. Zo minimaliseer je jouw afname van het net en ben je dus 24 uur per dag verzekerd van het vermogen wat jij nodig hebt. Weten hoe het werkt? Lees het hier.

Installation of smart battery system for Oegema Transport

Oegema Transport, based in Dedemsvaart, is preparing for a sustainable future in the transport sector with an innovative energy infrastructure project developed by Zonnegilde. Zonnegilde’s proposition called “Charging on Sun” is being put into practice with ‘launching partner’ Oegema. iwell recently installed a smart battery system for this project to store and manage the generated energy. ABB is supplying the fast chargers for the charging plaza.

The battery system – the so-called Mega Cube Modular – from iwell ensures that the fast chargers, e-trucks and solar panels work together seamlessly. As the director of the energy flows, the battery system makes sure the trucks are charged with as much solar generated energy as possible. Leveraging the smart battery system, the trucks can be charged even when the sun is not shining, and at the lowest possible price.

The Charging on Sun concept with smart battery system provides an interesting business model. The most sustainable energy (when the sun shines), is also often the cheapest energy. iwell’s Mega Cube Modular cleverly anticipates volatile market prices and then charges and discharges at the most favourable times.

In addition, it also generates ‘Hernieuwbare Brandstof Eenheden’ (HBEs), a sort of tradable certificate that generate extra revenue for clean charges, for Oegema while charging the e-trucks. This makes Oegema much less vulnerable to volatile energy prices, now and in the future. This is very important since electricity costs, for example because of the big energy need of e-trucks, are becoming an increasing part of operational expenses.

Oegema Transport’s Mega Cube Modular has a capacity of 3.225 MWh and a power of 1.5 MW. The system works seamlessly with a large 1.8 MWp solar energy system. This year, 6 e-trucks are charged by the smart energy system. Over time, this will be expanded to, as many as, 36 e-trucks. In the meantime Oegema has made the charging location public, so third parties can use the chargers for the electric vehicles.

At times when the battery is not used for charging e-trucks, the battery system is deployed by Eneco on the balancing markets. This ensures a more stable electricity grid and helps prevent imbalance in the grid.

Oegema Transport is showing that the transition to a sustainable transport sector is happening and already doable. Smart energy storage enables Oegema to overcome sustainability challenges such as grid congestion and volatile energy prices. The smart battery system makes for a predictable and guaranteed energy supply without the dependency of external factors.

Jan Willem de Jong, CEO of iwell, praises the innovative power of Zonnegilde and Oegema: “This project shows how the sustainable business model of a transporter can look like. It’s is ready for a future where more and more customers demand sustainable operations. Proud to be able to contribute to this with our smart software and battery”

Bouwinvest gaat 63 appartementencomplexen uitrusten met slimme batterijsystemen van iwell

Vastgoedbelegger Bouwinvest Real Estate Investors heeft haar 300 woningcomplexen, en zichzelf, een forse milieudoelstelling opgelegd. Volgens Eric-Jan Dekkers, Manager Technical Management bij het ‘Residential Fund’ van Bouwinvest, moeten alle 19.000 woningen in die complexen al in 2045 volledig ‘Paris Proof’ zijn. Daar moeten nog veel maatregelen voor uitgevoerd worden. Voor dit jaar ligt de focus onder andere op 63 appartementencomplexen, waar AC-laders voor elektrische auto’s geplaatst gaan worden. “De batterij-systemen van iwell lossen het probleem op, dat aan de ene kant de vraag naar opladen enorm toeneemt, terwijl aan de andere kant de netcongestie het niet toelaat om grotere vermogens mogelijk te maken.”

Duurzame zonne- en windenergie

De batterijsystemen van iwell worden overdag opgeladen met ingekochte, duurzaam opgewekte zonne-energie. En ’s nachts, als het flink waait, gebeurt hetzelfde met windenergie. De slimme iwell systemen kijken dan naar het aanbod van de beschikbare duurzame energie, waardoor een zo duurzaam mogelijke mix wordt opgeslagen in de batterijen. Zo optimaliseert het zelflerende batterijsysteem alle energie­stromen binnen een gebouw, zoals voor de verlichting van kelders en trappenhuizen, liften en dergelijke, maar ook daarbuiten met de verlichting van parkeerterreinen en de AC-laders voor elektrische auto’s. Het systeem vlakt tegelijkertijd ook de piekbelasting af (peak shaving).

Zelflerend batterijsysteem als oplossing

Dekkers noemt een maatregel waarmee hij de noodzaak voor een slimme oplossing illustreert: “Vanaf 2030 wil de gemeente Amsterdam alle benzine- en dieselauto’s binnen de ring A10 weren. Andere steden zoals Utrecht en Rotterdam zouden het voorbeeld uit de hoofdstad zomaar eens kunnen volgen. Er zal daar dus een enorme vraag naar het elektrisch laden van auto’s ontstaan. Het mooiste is dan natuurlijk dat je een oplader beschikbaar bij je huis hebt. Maar bij appartementen kan dat gewoonweg niet zomaar. Daar is bijvoorbeeld de aansluiting van het gebouw niet toereikend voor. Het gebouw kan niet meer elektra leveren dan dat het al doet.” Bovendien zal de netcongestie, die in het hele land uitbreidingen van netaansluitingen nagenoeg onmogelijk maakt, volgens netbeheerder TenneT, niet voor 2030 opgelost zijn. Vincent Ruijter, CCO van iwell, zegt daarover: “Het grootste probleem is dat de netaansluiting van het appartementengebouw gebaseerd is op de pieken in de vraag. Die pieken liggen doordeweeks rondom het ontbijt en vanaf een uur of vijf in de middag. Daar zou dan ’s avonds het opladen van de elektrische auto’s bij komen, en dat kan nu eenmaal niet.”

In 2022 gestart met uitrol Power Cubes

Het afgelopen jaar werd gestart met het plaatsen van 10 Power Cubes van 30 kWh van iwell, die bij de 10 complexen nu in totaal 40 AC-laders kunnen voorzien van stroom. Extra batterijen moeten in het komende jaar bij de resterende 53 complexen ruim 200 AC-laders mogelijk maken, waardoor op die complexen ruimschoots aan de vraag naar slim opladen voorzien kan worden. Dekkers merkt daarbij op: “Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling dat één van de bewoners van half vijf tot de volgende ochtend zijn auto aan de lader laat staan. Zoveel AC-laders kunnen we niet plaatsen, maar dat hoeft nu ook nog niet. Uit de praktijk blijkt dat de voorziene uitbreiding voorlopig afdoende laadcapaciteit zal bieden.”

Grotere opgave

Al die 19.000 woningen in de huidige portefeuille van Bouwinvest zullen de komende jaren een verduurzamingsslag moeten maken om energiezuiniger en aardgasvrij te worden. Dekkers: “Technische oplossingen zijn er nu al, en die worden in de toekomst alleen nog maar meer en beter. We hebben een routekaart klaarliggen waarmee we onze doelstelling (‘Paris Proof’ in 2045) gedurende de komende jaren denken te kunnen waarmaken. Maar heel eenvoudig wordt het niet. We zijn namelijk mede afhankelijk van de instemming van huurders. We kunnen niet zomaar beslissen dat er bijvoorbeeld nieuwe lagetempera­tuurradiatoren in een woning geplaatst wor­den of dat er buizen door een kamer worden aangelegd. In de praktijk betekent het dat we 19.000 keukentafelgesprekken zullen gaan voeren om onze plannen toe te lichten. Om al deze zaken uit te kunnen leggen, kun je niet volstaan met een enkele huurdersbijeenkomst of een mooie folder. Daarvoor, verwachten we, zullen we alles uit de kast moeten halen, tot de individuele gesprekken aan toe.”
Ruijter vult nog aan: “Als in de toekomst op die 63 appartementencomplexen zonnepanelen geplaatst gaan worden, dan kunnen onze batterijen ook voor duurzame opslag voor uitgesteld gebruik van die zonne-energie zorgdragen.”

Gedeputeerde en wethouder zetten eerste Mega Cube van iwell op stroom bij elektriciteitscentrale van Eneco in Utrecht

De Mega Cube van iwell is een intelligent batterijsysteem met een capaciteit van 14MWh en een vermogen van 7MW. Dankzij een real-time koppeling met duurzame energiebronnen stimuleert de batterij de inzet van groene energie in Nederland. Tegelijkertijd draagt het bij aan een vermindering van het gasverbruik van de Eneco elektriciteitscentrale in Utrecht. Huib van Essen,  gedeputeerde van Provincie Utrecht (o.m. portefeuille Energietransitie en Klimaat) en de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk (o.m. portefeuille Mobiliteit en Energie) stelden op 8 maart de Mega Cube in werking door deze ‘op stroom’ te zetten. Dit project wordt door RVO ondersteund door middel van een DEI+ subsidie.

Minder gas

iwell levert bij de realisatie van de Mega Cubes de hardware en de software om het batterijsysteem te monitoren en aan te sturen, maar is ook projectontwikkelaar. De batterij stelt Eneco voortaan in staat om de opgeslagen stroom uit de batterij in te zetten voor het balanceren van de in- en uitgaande energie op het stroomnet. Hierdoor kan de centrale een piekvraag opvangen door eerst duurzaam opgewekte energie in te zetten en productiecapaciteit van de centrale stapsgewijs op te schalen. Dit zorgt voor een vermindering van het gasverbruik.

Groene Stroom

Met het FlexiDao monitoring systeem wordt er daadwerkelijk groene stroom gebruikt van Nederlandse zon- en wind­parken. De Mega Cube is op het Eneco-terrein opgesplitst in 6 losse containers, voorzien van drie transfor­matoren. Met de inzet van dit grote batterij­systeem maakt iwell het energienet minder afhankelijk van fossiele brandstoffen in dit geval gas. Het systeem bespaart 2,6 kiloton COper jaar, wat gelijk staat aan het jaarlijks verbruik van ruim 2.600 huishoudens. Gedurende de gehele levensduur van de batterij wordt bijna 40 kiloton CO2  bespaard.

Cubes en Mega Cubes

iwell is in mei 2016 gestart met het leveren van intelligente accusystemen (Cubes genaamd) aan onder meer logistieke en industriële bedrijven, vastgoedbeleggers en mkb. Het bedrijf levert complete energie oplossingen bestaande uit de batterijopslagsystemen, de software en de begeleiding om slimme aansturing van laadpalen, zonnepanelen, warmtepompen en dergelijke moge­lijk te maken. Hiermee optimaliseert het bedrijf alle energiestromen binnen een gebouw, vlakt de piekbelasting af (peak shaving) en corrigeert het continu afwijkingen in de 50Hz frequentie. Deze kortstondige, kleine afwijkingen in deze frequentie komen geregeld voor en kunnen bij gevoelige apparatuur en machines in productie-omgevingen voor storingen zorgen. De ultrasnelle correctie door het batterij­systeem voorkomt dat het gehele machinepark weer opnieuw opgestart moet worden.
Waar de Cubes zorgen voor oplossingen in de lokale ‘wegen’ van bedrijfsterreinen en wooncomplexen, zorgen de Mega Cubes voor oplossingen op de ‘snelwegen’ van het elektriciteitsnet. Een Mega Cube is goed voor 14 MWh en 7 MW. Ter vergelijking: een standaard Cube is goed voor 10 kWh; een Mega Cube staat dus voor 1.400 gewone Cubes in één systeem.

Versnelling energietransitie

De wisselende energieprijzen zorgen voor een enorme versnelling van de energietransitie. Bedrijven en vastgoedeigenaren investeren massaal in warmtepompen, zonnepanelen en laadpalen, elektrificeren versneld hun wagenpark en stappen over van gas naar stroom. Met een slim batterijsysteem kunnen zij hun duurzaam opgewekte stroom zelf optimaal gaan benutten en hoeven ze hun netaansluiting niet te verho­gen. Dat bespaart niet alleen op de kosten, maar voorkomt in veel gevallen ook onnodige en tijdrovende aanvragen voor vergroting van de netaansluiting. Iets dat met de huidige netcongestie trouwens vaak onmogelijk is.

Over iwell

iwell wil schone en betaalbare energie voor iedereen; één van de grootste uitdagingen van onze tijd. De energietransitie smeekt om verandering. Maar dit kost allemaal erg veel tijd. iwell versnelt de energietransitie en levert direct en snel de energievoorziening van morgen. Duurzamer, schoner en groener. Met de intelligente batterijen kan die stap naar een mooiere wereld nu al gezet worden. iwell heeft het grootste aantal plaatsingen van batterijsystemen in Nederland gerealiseerd. Op dit moment staat in meer dan 200 gebouwen een systeem van iwell, waaronder vastgoedgoedeigenaren, A.S.R, BouwInvest, Havenbedrijf Rotterdam, Prologis en meer dan 25 woningcorporaties.

Over Eneco

Eneco is een internationaal energiebedrijf dat zich inzet voor het versnellen van de energietransitie. Vanuit ons One Planet Plan hebben wij de ambitie om al in 2035 volledig klimaatneutraal te zijn voor ons energiegebruik en dat van onze klanten. Dat vraagt om radicale elektrificatie, het uitfaseren van aardgas in productie en levering van energie en het versnellen van duurzame warmte. Wij investeren in duurzame productiemiddelen, de mogelijkheden van energieopslag en slimme energieoplossingen voor consument en bedrijf. Samen werken wij aan duurzame energie van iedereen. www.eneco.nl

Eneco zet in op Mega Cubes om energietransitie te versnellen

Onlangs hebben wij een samenwerking met Eneco ondertekend. Met onze Mega Cubes gaat Eneco weer een stapje harder in het versnellen van de energietransitie. 

Klimaatneutraal voor een leefbare planeet

Eneco wil in 2035 klimaatneutraal zijn; niet alleen in de eigen activiteiten, maar ook in de energie die Eneco levert aan klanten. Het is een ambitieuze stap die is beschreven in het Eneco One Planet Klimaatplan NL. Hierin stelt Eneco dat als we de planeet leefbaar willen doorgeven aan volgende generaties, we de aarde niet verder moeten laten opwarmen dan 1,5 °C. Het bedrijf neemt hierin ook haar verantwoordelijkheid en investeert in een CO2 neutrale energievoorziening. De inzet van batterijen, zoals de Mega Cube, leveren hierin ook een belangrijke bijdrage.

Serieus groot

Met onze Mega Cube kun je ervoor zorgen dat lokaal opgewekte duurzame energie ook lokaal verbruikt kan worden. Dit voorkomt niet alleen grote investeringen in het energienetwerk, het is ook kostenbesparend. Een Mega Cube is goed voor 14 MWh en 7 MW. Ter vergelijking: een gewone Cube is goed voor 10 kWh, een Mega Cube staat dus voor 1.400 gewone Cubes in één systeem. Dat is serieus groot. Daarmee kan iwell het gebruik van fossiele energie in het algemeen en het gebruik van gas in het bijzonder fiks verlagen. Wij verzorgen de Mega Cube en de software om het batterijsysteem te monitoren, Eneco gaat de batterij aansturen en gebruikt de flexibiliteit van stroom uit de batterij voor het balanceren van haar portfolio en het stroomnet. Met de inzet van de batterij maakt iwell werk van de energietransitie. In de haarvaten van het net in de woningen en bedrijven. Maar nu ook op de snelwegen van het elektriciteitsnet met Megabatterijen.

Koplopers  

Eneco gelooft als koploper in de energietransitie en de inzet van batterijen. Het bedrijf is niet de enige die in onze oplossing geloofd. Ook een tweetal Nederlandse groene banken zijn van plan om mee te doen in dit project van iwell. Hier wordt later meer bekend over gemaakt. 

Interesse?

Ben je ook van plan om grootschalige opslag toe te passen? Neem gerust contact met ons op, we onderzoeken graag samen met jou hoe we een mooie oplossing kunnen ontwikkelen.

Dit project is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ook Sunrock kiest voor ons slimme 1 MW-batterijsysteem

Sunrock en Prologis bouwen op dit moment aan een volledig duurzaam distributiecentrum in Tilburg. Het bijzondere aan deze locatie is dat de netaansluiting kleiner is dan het vermogen van de zonne-installatie. Dankzij de inzet van ons slimme 1 MW-batterijsysteem produceert het dak inmiddels genoeg zonnestroom voor het magazijn, maar ook voor de winkels, het hoofdkantoor en zelfs voor de elektrische vrachtwagens. Dit jaar nog is de complete installatie operationeel.

Duurzame energie is niet meer te stoppen

Prologis, Sunrock, Landport Batteries en iwell mogen een mooie samenwerking aankondigen. We werken hier niet met de minste partijen samen. Sunrock is één van de grootste ontwikkelaars van zonneparken op Nederlandse daken. Zij werken al jarenlang samen met Prologis, één van ‘s werelds grootste ontwikkelaars van distributiecentra. Deze grote spelers zijn van mening dat de combinatie van zonnepanelen en batterijen steeds belangrijker wordt. Dat klinkt ons natuurlijk als muziek in de oren.

Helaas, het net is vol

Hoe belangrijk de combinatie van zonnepanelen en slimme batterijen is in de wereld van duurzame energie, ondervonden Sunrock en Prologis aan den lijve. Het team van Sunrock kreeg de opdracht om een groot Tilburgs distributiecentrum te verduurzamen. Het dak van het distributiecentrum biedt, met z’n oppervlak van 88.000 vierkante meter, heel wat ruimte voor zonnepanelen. Helaas. Net als bij Voetbalvereniging Nieuw-Buinen gooide de netbeheerder roet in het eten. Er komt nu 4 MWp aan zonnepanelen op een 1.750 kVA netaansluiting. Ofwel, het zonnedak heeft meer dan dubbel zoveel vermogen als de netaansluiting.

Investering in ons slimme batterijsysteem

Sunrock zocht naar een oplossing om toch zo veel mogelijk gebruik te maken van lokale zonnestroom en om overtollige zonnestroom op te slaan. Het team zag een businesscase in ons slimme batterijsysteem en besloot hierin te investeren. Inmiddels is het dak van de retailer goed voor bijna 20 duizend zonnepanelen, met een totaalvermogen van ruim 2,5 megawattpiek. Bij elkaar produceert het dak genoeg zonnestroom voor het distributiecentrum en zelfs voor de elektrische vrachtwagens. Het is duidelijk. Grote partijen in Nederland zien dat de inzet van slimme batterijsystemen onvermijdelijk is, ook bij elektriciteitsverbruik op grote schaal.

Hoe het werkt

De Mega Cube batterij optimaliseert het stroomverbruik achter de meter. Zonnestroom is zo beschikbaar op momenten dat de behoefte groot is, niet alleen als de zon schijnt. Daarnaast is de batterij ook inzetbaar om 350 kW snelladers voor vrachtwagens te voeden. Hoeft de batterij geen zonnestroom op te slaan, dan zetten we het systeem in om te handelen op de energiemarkten van Tennet.

Geïnspireerd?

Meer weten over het inzetten van ons batterijsysteem? Wij leveren zowel de hardware als de slimme aansturing om het verbruik achter de energiemeter te optimaliseren, en zorgen dat zoveel mogelijk lokale zonne-energie binnen jouw gebouw gebruikt wordt. Meer weten? Stuur een mailtje naar info@iwell.eu of reageer via onze LinkedIn-pagina.