Verlaagde transporttarieven voor batterijsystemen die congestie verminderen

Batterijsystemen spelen een cruciale rol bij het optimaliseren van het elektriciteitsnet en het balanceren van vraag en aanbod. Ze kunnen ook helpen bij het verminderen van congestie op het net. Recentelijk heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geconcludeerd dat batterijsystemen die het net ontlasten, in aanmerking zouden moeten komen voor verlaagde transporttarieven. In deze blog bespreekt Barend Goes, marketeer bij iwell, de bevindingen van de ACM en hoe dit kan bijdragen aan een gunstiger energielandschap.

De rol van batterijsystemen bij netontlasting

Het vermogen van batterijsystemen om het elektriciteitsnet te ontlasten, hangt af van hun locatie en het tijdstip van laden en ontladen. Batterijen die zich in de nabijheid van windmolens of zonneparken bevinden, kunnen duurzaam opgewekte energie tijdens piekmomenten lokaal opslaan en deze invloeden wanneer er meer ruimte op het net is. Op deze manier dragen batterijsystemen bij aan het verminderen van belasting op het net tijdens piekmomenten en kan netverzwaring worden voorkomen. Dit geldt echter niet voor batterijsystemen die zich op afstand van productielocaties bevinden, waarvoor extra transportcapaciteit nodig is. De verlaagde transporttarieven zouden alleen van toepassing moeten zijn als er daadwerkelijk investeringen worden voorkomen en kosten worden bespaard. In een eerdere blog al schreef ik dat verwacht wordt dat de algemene transportkosten flink zullen toenemen. Dat maakt een korting op transportkosten financieel extra interessant.

Het Landelijk Actieprogramma Netcongestie en alternatieve transportrechten

In het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) is overeengekomen dat Netbeheer Nederland samen met de ACM een voorstel zal doen om de nettarieven voor batterijsystemen te herzien. De ACM is in 2022 ook gestart met onderzoek naar de mogelijkheid van alternatieve transportrechten. Gebruikers die minder zekerheid hebben over de beschikbare transportcapaciteit zouden een lager tarief betalen. Dat maakt het gebruik van batterijsystemen interessant, omdat ze flexibel kunnen inspelen op de netomstandigheden en ervoor kunnen zorgen dat er altijd voldoende capaciteit en vermogen beschikbaar is. Binnenkort publiceert de ACM de uitgangspunten voor het invoeren van alternatieve transportrechten.

Herziening van de tariefstructuur en stimulering van netgebruik

Naast het onderzoek naar alternatieve transportrechten, is de ACM gestart met een bredere herziening van de tariefstructuur. Hierbij wordt gekeken of aangeslotenen gestimuleerd kunnen worden om hun netgebruik beter te spreiden, om zo piekbelasting op het net te voorkomen. Door slim gebruik te maken van het net kunnen ook andere netgebruikers besparen op hun transporttarieven. Dit biedt kansen voor bedrijven en organisaties die batterijsystemen inzetten om hun energieverbruik te optimaliseren en bij te dragen aan een stabiel en efficiënt energienet.

Overweeg een slimme batterij voor energieopslag

Ben je geïnteresseerd in het optimaliseren van energieverbruik, het verminderen van transporttarieven en het bijdragen aan een duurzaam en gebalanceerd energielandschap, dan is het slimme batterijsysteem van iwell een strategische oplossing. Deze batterijsystemen helpen je om efficiënter om te gaan met energie én te profiteren van de gunstigere tarieven. Er gaat minder duurzame stroom verloren en er kan duurzame elektriciteit geleverd worden op het moment dat je het nodig hebt. Zo draag je bij aan het op gang houden van de energietransitie.

Aan de slag?

Wij helpen je graag met onze slimme batterijsystemen. Samen kunnen we de energievoorziening in Nederland verduurzamen en betaalbaar houden. Weten wat jij kunt doen om de energietransitie te versnellen? Neem gerust contact met ons op, we onderzoeken graag samen met jou hoe we een mooie oplossing kunnen ontwikkelen.

Always up to date

The latest articles, whitepapers and other news always in your inbox? Subscribe to our newsletter.