Netcongestie. Een uitdaging van afname én invoeding

Bij netcongestie wordt vaak gedacht aan het kunnen leveren van onvoldoende stroom via het energienet. Dit is echter maar één kant van het verhaal. Netcongestie wordt veroorzaakt door een hoge discrepantie in vraag en aanbod van energie.  In de praktijk betekent dit dat het kan voorkomen dat een ondernemer geen zonnepanelen mag plaatsen omdat er lokaal sprake is van netcongestie door invoeding. 

Netcongestie. Een tweede dimensie

Netcongestie wordt vaak geassocieerd met een vraag naar elektriciteit die groter is dan het aanbod. Maar er is een andere kant aan netcongestie: overvloedige invoeding. Feitelijk schiet de capaciteit van het netwerk tekort, en dat geldt voor zowel afname als invoeding. Dat komt doordat ons energienet nooit is gebouwd op lokale invoeding, maar juist op centrale opwek en uitsluitend lokale afname. Zonne- en windenergie zijn weliswaar onze bouwstenen voor een groenere toekomst, het brengt ook uitdagingen met zich mee. Het dynamische en soms onvoorspelbare karakter van deze hernieuwbare energie kan lokaal leiden tot een overvloed aan opgewekte stroom die het elektriciteitsnet overbelast. Met andere woorden, te veel energie kan soms net zo problematisch zijn als te weinig. Uiteindelijk moet ons energienet altijd in balans zijn. Dit fenomeen staat bekend als netcongestie door invoeding en kan een obstakel vormen voor organisaties die zonnepanelen willen plaatsen om hun duurzame ambities waar te maken.. Het betekent dat er duizenden aanvragen op de wachtlijst staan voor aansluiting op het stroomnet.

De strijd om beschikbare ruimte

Stel je voor: je wilt als bedrijf een investering doen in zonnepanelen om zo jouw bedrijf duurzaam te laten groeien.. Maar net wanneer je klaar bent om te investeren, word je geconfronteerd met het nieuws dat jouw regio te maken heeft met netcongestie door overmatige invoeding. Dit betekent dat het elektriciteitsnet niet voldoende capaciteit heeft om de extra opgewekte stroom te verwerken. Als gevolg daarvan kun je je zonnepanelen niet in gebruik nemen, en je kans om groenere energie te genereren gaat verloren. Woonzorgcentrum De Hofstee en voetbalvereniging Nieuw Buinen zijn twee van de vele organisaties die tegen deze uitdaging aan liepen.

Capaciteitskaart van Netbeheer Nederland

Netbeheer Nederland heeft een nuttige tool ontwikkeld: de Capaciteitskaart. Deze kaart geeft ons inzicht in de beschikbaarheid van het elektriciteitsnet voor zowel afname als invoeding, op regionaal niveau. Het is bedoeld voor partijen die plannen maken waarvoor een zware netaansluiting (netaansluiting groter dan 3x80A) nodig is. Heb je plannen om een bedrijfspand te (ver-)bouwen of wil je een bestaande aansluiting verzwaren? Check dan op de Capaciteitskaart of er op de door jou gekozen locatie wel ruimte op het net is voor afname van elektriciteit.

Opslag als middel tegen netcongestie

De uitdagingen van netcongestie kunnen de duurzame ambities van veel organisaties dus flink belemmeren. Onze batterijsystemen fungeren als een buffer tussen de energieopwek en -afname en het verbruik, waardoor schone energie efficiënter kan worden gebruikt. Het slimme batterijsysteem zorgt ervoor dat je de zonnepanelen ook in een netcongestie kunt plaatsen, door opgewekte energie op te slaan in plaats van terug te leveren. Zo wordt je (bijna) onafhankelijk van het beperkte energienet en kan je toch je bedrijf duurzaam laten groeien.

Always up to date

The latest articles, whitepapers and other news always in your inbox? Subscribe to our newsletter.