Nederland in de file: 5.600 aanvragen voor aansluiting op het stroomnet

Een recent rapport van Netbeheer Nederland laat zien dat er momenteel meer dan 5.600 aanvragen op de wachtlijst staan voor aansluiting op het stroomnet. Dit roept vragen op over de capaciteit en de obstakels die moeten worden overwonnen om aan deze groeiende energiebehoefte te voldoen. In deze blog gaat Barend Goes, marketeer bij iwell, dieper in op de problemen waarmee we worden geconfronteerd en bespreekt hij mogelijke oplossingen.

De groeiende energiebehoefte en capaciteitsproblemen

De toenemende vraag naar elektriciteit zorgt voor capaciteitsproblemen in Nederland, zo lezen we in dit rapport van Netbeheer Nederland. Netbeheerders geven aan dat er momenteel ruim 5.600 aanvragen op de wachtlijst staan voor aansluiting op het stroomnet. Bij 3.400 van die aanvragen gaat het om een uitbreiding van de bestaande stroomaansluiting, de resterende 2.200 zijn nieuwe aanvragen. Deze groeiende energiebehoefte vereist een radicaal andere indeling van het elektriciteitsnet.

Obstakels en uitdagingen

Het realiseren van de uitbreiding van het energienet gaat niet zonder obstakels en verloopt daardoor veel te traag om de groeiende energiebehoefte bij te benen. Een van de belangrijkste uitdagingen hierbij is het personeelstekort bij netbeheerders. Er is een enorme behoefte aan extra personeel om de werklast aan te kunnen. Daarnaast speelt ook de stikstofproblematiek een rol bij de uitbreiding van het net. Ruimtegebrek en trage ruimtelijke vergunningsprocedures vertragen het proces en maken het moeilijk om de benodigde uitbreidingen tijdig te realiseren. Het aanleggen van een transformatorstation duurt gemiddeld zeven jaar. Het is duidelijk dat de uitbreiding van het elektriciteitsnet alleen niet de oplossing is.

Oplossingen en innovatieve aanpakken

Om de obstakels rondom de uitbreiding van het stroomnet te overwinnen, zijn innovatieve oplossingen nodig. Een mogelijke benadering is het versnellen van de ruimtelijke procedures en het wegnemen van belemmeringen, zoals de stikstofuitstoot tijdens bouwwerkzaamheden. Maar belangrijker is misschien wel om aan de slag te gaan met een herverdeling van hoe het elektriciteitsnet is opgebouwd. Lokaal opwekken en lokaal gebruiken vraagt om een andere aanpak dan simpelweg het elektriciteitsnet uitbreiden. Dat vereist slimme energieopslag en slim energiebeheer om beschikbare netcapaciteit efficiënter te benutten zonder in te leveren op de beschikbaarheid van energie.

Samenwerken aan een duurzame toekomst

De uitdagingen van de groeiende energiebehoefte vragen om gezamenlijke inspanningen en samenwerking tussen alle belanghebbenden. Netbeheerders, overheden, bedrijven en innovators moeten de handen ineen slaan om de energie-infrastructuur te versterken en innovatieve oplossingen te implementeren. Alleen zo kunnen we de obstakels overwinnen en een duurzame toekomst realiseren.

Aan de slag?

Benieuwd hoe onze slimme batterijsystemen kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst? Neem gerust contact met ons op, we onderzoeken graag samen met jou hoe we een mooie oplossing kunnen ontwikkelen.

 

Always up to date

The latest articles, whitepapers and other news always in your inbox? Subscribe to our newsletter.