Het capaciteitsbeperkend contract. De voor- en nadelen

Het capaciteitsbeperkend contract (CBC) is een nieuwe contractvorm – en onderdeel van de  Alternatieve Transportrechten (ATR) – die netbeheerders aanbieden aan sommige van hun klanten gevestigd in gebieden waar netcongestie van nijpende proportie is. In deze blog vertelt Barend Goes, marketeer bij iwell, wat een capaciteitsbeperkend contract inhoudt en hoe het bijdraagt aan het terugdringen van netcongestie.

Wat is een capaciteitsbeperkend contract?

Een capaciteitsbeperkend contract – ook wel bekend als non-firm ATO – houdt in het kort in dat een afnemer van stroom voor een bepaalde tijdsperiode op de dag of in het jaar een kleinere netcapaciteit krijgt toegekend. Het is een relatief nieuwe contractvorm die wordt aangeboden door netbeheerders aan klanten waar netcongestie nijpend is geworden. Het doel is om lokaal het elektriciteitsnet te ontlasten tijdens piekuren en zo te zorgen voor een evenwichtige en stabiele energievoorziening.

CBC in de praktijk

Hoe werkt dit nu in de praktijk? Op de site van Enexis vind je een voorbeeld dat illustreert hoe het werkt en hoe het een rol kan spelen bij het voorkomen van netcongestie. Stel je voor, het is woensdagochtend 08.00 uur, en de netbeheerder ziet dat donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur bij een bepaald elektriciteitsstation congestie dreigt te ontstaan. Niets doen betekent dat het elektriciteitsnet overbelast raakt en dat de aansluitingen van klanten volledig moeten worden afgeschakeld. Daar is natuurlijk niemand bij gebaat. Als jouw bedrijf is aangesloten op dit specifieke elektriciteitsstation en je hebt een capaciteitsbeperkingscontract afgesloten bij de netbeheerder, dan krijg je het verzoek om op donderdagmiddag je flexibele regelvermogen – het vermogen wat overeen is gekomen in het capaciteitsbeperkingscontract – in te zetten, waarvoor je vervolgens een vergoeding krijgt.

Naast dit dynamische voorbeeld zien wij ook bij klanten CBC’s voorkomen in de vorm van een volledige beperking gedurende bepaalde uren van de dag in een periode in het jaar. Zo heeft een klant van ons gedurende de maanden november tot en met maart tussen 07.00 uur en 19.00 uur een vermogen van 0 kW. Daarbuiten mag de klant wel volledig gebruikmaken van de netaansluiting.

De voor- en nadelen van een CBC

Het CBC – als onderdeel van alternatieve transportrechten (ATR) – is een logische netcongestiemanagementmaatregel, maar het plaatst organisaties soms in een lastige positie. Bedrijfsprocessen zijn uiteraard niet altijd gemakkelijk aan te passen naar een fluctuerend beschikbaar vermogen. De pieken in de energievraag en -aanbod zijn er niet voor niets.

Het CBC is wel zo opgebouwd dat je deze kan samenstellen met de netbeheerder op basis van de flexibiliteit die jij zou kunnen bieden. Als er bijvoorbeeld bepaalde elektrische apparaten zijn die op bepaalde momenten absoluut niet afgeschakeld kunnen worden, kan je dit opnemen in het CBC.

Een groot voordeel zijn de vergoedingen. Als je een CBC afsluit met je netbeheerder kan je rekenen op twee verschillende vergoedingen. Er geldt ten eerste een beschikbaarheidsvergoeding waar je recht op hebt door akkoord te gaan om tijdens de contractperiode beschikbaar te zijn om je regelvermogen in te zetten. Dit is een maandelijkse vergoeding die je ook krijgt als de netbeheerder geen beroep doet op je regelvermogen. En als tweede geldt er een restrictievergoeding. Deze maandelijkse vergoeding is afhankelijk van in welke mate jouw regelvermogen is ingezet. Wanneer de netbeheerder een beroep op jouw regelvermogen doet en je dit ook daadwerkelijk waarmaakt mag je rekenen op een restrictievergoeding. De hoogte van de vergoeding is deels vastgelegd in het CBC maar wordt ook beïnvloed door de duur van de restrictie. De restrictievergoeding komt bovenop de beschikbaarheidsvergoeding.

Een CBC met een slim batterijsysteem

Een CBC kan een flinke beperking opleggen op de bedrijfsprocessen en/of duurzame ambities van je organisatie, maar met een slim batterijsysteem maak je jezelf daar minder kwetsbaar door. Een slim batterijsysteem kan ervoor zorgen dat je ook tijdens een restrictie over voldoende vermogen beschikt door opgeslagen energie te gebruiken. Zo profiteer je van de vergoedingen zonder in te leveren op beschikbaar vermogen. Benieuwd hoe je, samen met onze slimme batterijsystemen, het meeste haalt uit een capaciteitsbeperkend contract om zo bij te dragen aan een duurzame toekomst? Neem gerust contact met ons op, we onderzoeken graag samen met jou hoe we een mooie oplossing kunnen ontwikkelen.

Always up to date

The latest articles, whitepapers and other news always in your inbox? Subscribe to our newsletter.